Biežāk uzdotie jautājumi

Jūsu iepriekšējais kreditors ir cedējis Jūsu parādsaistības, līdz ar to prasījuma tiesības uz parāda atmaksu ir pārgājušas SIA “GS Core.

Jūsu kreditors ir noslēdzis sadarbības līgumu un pilnvarojis SIA GS Core pārstāvēt viņa intereses, līdz ar to turpmāku parāda atgūšanu veic SIA GS Core.

Mēs augstu vērtējam parādnieka izrādīto interesi, vēršoties pie mums vai mūsu pilnvarotā pārstāvja, lai uzdotu neskaidros jautājumus un risinātu problēmu.

Ja esat saņēmis brīdinājuma vēstuli, svarīgi sazināties ar SIA GS Core pārstāvi pēc iespējas ātrāk, jo kavēšanās vai izvairīšanās no parāda samaksas sabojās kredītvēsturi, turklāt parāda summa turpinās pieaugt atbilstoši Jūsu līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem.

Vēstulē ir norādīta par Jūsu lietu atbildīgā parādu atgūšanas speciālista kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), kā arī darba laiks. Jebkādu jautājumu gadījumā varat zvanīt arī uz SIA GS Core centrālo tālruņa numuru 28658822 (darba dienās 8:00-21:00) vai rakstīt uz e-pastu [email protected].

Ja vēlaties izrunāt neskaidros jautājumus klātienē, aicinām ierasties SIA GS Core birojā, Rīgā, Cēsu ielā 31 K3.

Apmaksu varat veikt:

  • jebkurā Latvijas komercbankā;
  • Latvijas pasta nodaļās (jārēķinās, ka maksājums uz mūsu kontu var tikt pārskaitīts ar nokavēšanos);
  • savā internetbankā (AS Swedbank klientus aicinām izmantot definēto maksājumu).

NB! Maksājuma mērķī ir jānorāda lietas numurs.

Uz kādu norēķinu kontu jāveic parāda apmaksa?

Apmaksu vēlams veikt uz SIA GS Core brīdinājuma vēstulē norādīto norēķinu kontu, bet var pārskaitījumu veikt arī uz SIA GS Core norēķinu kontu:

AS SWEDBANK, LV03HABA0551050757153

Lietas numurs ir 6 zīmju identifikators, pēc kura tiek identificēta konkrētā parāda atgūšanas lieta. Lietas numurs tiek norādīts arī vēstulēs.

Apliecinājumu izsniedzam tikai tiem parādniekiem, kuru kreditors ir SIA GS Core. Apliecinājuma izsniegšana ir maksas pakalpojums – 10.00 EUR (ieskaitot PVN). Pēc pakalpojuma apmaksas uz Jūsu norādīto adresi tiek nosūtīts rakstveida apliecinājums, kas pierāda, ka parādsaistības ir dzēstas un pret Jums nav materiāla rakstura pretenziju.

Ja Jūs neapstrīdat parādsaistību esamību un apjomu, un varat nomaksāt visu summu norādītajā termiņā, parāds jāapmaksā 30 dienu laikā pēc vēstules nosūtīšanas datuma.

Ja Jūs neapstrīdat parādsaistību esamību un apjomu, bet nevarat nomaksāt uzreiz visu summu norādītajā termiņā, aicinām nekavējoties sazināties ar SIA “GS Core” pārstāvi, lai vienotos par saistību izpildes kārtību.

Ja Jūs apstrīdat parādsaistību esamību vai parādsaistību apjomu, aicinām 21 dienas laikā no vēstules saņemšanas rakstveidā izteikt pamatotas pretenzijas, iesnieguma pielikumā pievienojot attiecīgo dokumentu kopijas.

Jā, parādu ir iespējams maksāt pa daļām, iepriekš par to vienojoties ar Jūsu atbildīgo parādu atgūšanas speciālistu, tomēr jārēķinās, ka, maksājot pa daļām, var pieaugt gan parāda administrēšanas izdevumi, gan Jūsu līgumā atrunātie procenti un līgumsods, tāpēc aicinām izvērtēt iespējas atmaksāt parādu pēc iespējas īsākā laika posmā.

Šādā gadījumā aicinām neignorēt mūsu vēstules un zvanus, bet gan nekavējoties mums nosūtīt rakstveida iesniegumu ar pamatotām pretenzijām, klāt pievienojot dokumentu kopijas, kas apstiprina parāda esamību mazākā apmērā vai tā neesamību vispār.

Pirms šāda lēmuma pieņemšanas tomēr aicinām rūpīgi apdomāt iespējas nokārtot parādsaistības un savlaicīgi izvairīties no vēl lielākām problēmām.

Neveicot parāda apmaksu, jārēķinās, ka:

  • var pieaugt līgumsoda apmērs;
  • var pieaugt procentu apmērs;
  • var tikt ievietoti dati par Jūsu parādsaistībām Latvijas Bankas Kredītu reģistrā;
  • var tikt ievietoti dati par Jūsu parādsaistībām SIA GS Core parādvēstures datu bāzē;
  • var tikt uzsākts tiesvedības process.

Dati parādvēstures datu bāzē tiek ievietoti 36. dienā no pirmās brīdinājuma vēstules nosūtīšanas, ja parādnieks neveic pilnu apmaksu vai nav rakstveidā izteicis pamatotus iebildumus.

Civillikumā ir regulēts prasījuma tiesību pārdošanas jeb cesijas process. Cesijas ceļā tiek nopirktas parāda prasījuma tiesības, līdz ar to mainās parādnieka kreditors. Jaunais kreditors ir tiesīgs prasīt, lai parādnieks izpilda visas parādsaistības, kas izriet no līguma ar iepriekšējo kreditoru.

Parādnieka pienākums atmaksāt parāda administrēšanas izdevumus izriet no Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 6. panta.

 

Mums ir lieliski jaunumi!

Jūsu GS Core

Parāda atmaksas kalkulators