Par mums

SIA GS CORE

  • Par mums
  • Par grupu

SIA “GS Core” ir Zviedrijas finanšu holdinga kompānijas “Marginalen AB” grupas uzņēmums, kurš saviem sadarbības partneriem piedāvā cesijas darījumu rezultātā pārņemt debitoru saistības, kuras uzkrājušās Jūsu uzņēmuma bilancē.

SIA “GS Core” savās vērtībās ir iekļāvusi visas skandināvu labākās tradīcijas un akcionāru ilgstošā pieredze finanšu un kredītmenedžmenta tirgū padara uzņēmumu par vienu no konkurētspējīgākajiem uzņēmumiem Latvijas cesijas darījumu tirgū.

SIA “GS Core” veic saimniecisko darbību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un uzreiz pēc uzņēmuma dibināšanas uzņēmums ir saņēmis speciālo atļauju (licence nr.PA-2021-5) parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai Latvijas Republikā.

Lai iesaistītos nozares normatīvā regulējuma pilnveidošanā un pielāgotu to starptautiski atzītai ārpustiesas parādu atgūšanas praksei, SIA “GS Core” ir iestājusies un līdzdarbojas Latvijas Ārpustiesas parādu atguvēju asociācijā.

Sazinies ar mums

Zviedrijas finanšu holdinga kompānija “Marginalen AB”, balstoties uz ES lēmumiem, kas vērsti uz slikto aktīvu (NPL – non-performing loans) īpatsvara mazināšanu Eiropā, pieņēma lēmumu dibināt jaunus uzņēmumus visās 3 Baltijas valstīs - SIA “GS Core”, UAB “GS Core”, OŪ “GS Core”. Jaundibināto uzņēmumu saimnieciskās darbības mērķis ir iegādāties otrreizējā tirgū nonākušo slikto aktīvu pirkšanu un organizēt to atgūšanu ilgtermiņā.

Attiecīgo uzņēmumu saimnieciskās darbības mērķi saskan ar Eiropas Savienības attīstības stratēģiju, kas cita starpā ir noteikts Eiropas Komisijas beigu ziņojumā par ieņēmumus nenesošu aizdevumu problēmas risināšanu COM(2020) 822

Sazinies ar mums
Mēs esam visā Baltijā

GS Core

gs-color

Rīga

gs-color

Tallina

icon-2

Viļņa

Mums ir lieliski jaunumi!

Jūsu GS Core

Parāda atmaksas kalkulators