Cesijas darījumi

Cesija ir ātrākais veids, kā uzņēmuma bilancē esošās debitoru saistības pārvērst naudā un investēt to turpmākai uzņēmuma attīstībai vai citiem mērķiem.

Realizējot cesijas darījumus:

  • Būtiski tiek samazinātas administrēšanas izmaksas, kas saistītas ar parādu summu monitoringu un parādu atgūšanas procesa kontroli
  • Par cedētajām parādu summām nav jāveido uzkrājumi nedrošiem debitoriem
  • Par cedētajām summām no Valsts var atprasīt iepriekš samaksāto PVN
  • Cesijas darījuma rezultātā, uzņēmums uzlabo savus bilances rādītājus, t.sk. ekonomisko rentabilitāti jeb ROA (aktīvu atdeve)
  • Realizējot cesijas darījumus, uzņēmums samazina Finanšu departamenta noslodzi realizējot finanšu uzskaiti atbilstoši jaunajam IFRS9 standartam (mazāks resursu patēriņš, mazāk problēmsituācijas, mazāk skaidrojumi utt.)

Mums ir lieliski jaunumi!

Jūsu GS Core

Parāda atmaksas kalkulators