Preloader Close

Cesijas darījumi

Cesija ir ātrākais veids, kā uzņēmuma bilancē esošās debitoru saistības pārvērst naudā un investēt to turpmākai uzņēmuma attīstībai vai citiem mērķiem.

Realizējot cesijas darījumus:

  • Būtiski tiek samazinātas administrēšanas izmaksas, kas saistītas ar parādu summu monitoringu un parādu atgūšanas procesa kontroli
  • Par cedētajām parādu summām nav jāveido uzkrājumi nedrošiem debitoriem
  • Par cedētajām summām no Valsts var atprasīt iepriekš samaksāto PVN
  • Cesijas darījuma rezultātā, uzņēmums uzlabo savus bilances rādītājus, t.sk. ekonomisko rentabilitāti jeb ROA (aktīvu atdeve)
  • Realizējot cesijas darījumus, uzņēmums samazina Finanšu departamenta noslodzi realizējot finanšu uzskaiti atbilstoši jaunajam IFRS9 standartam (mazāks resursu patēriņš, mazāk problēmsituācijas, mazāk skaidrojumi utt.)