Sadarbības partneriem

SIA “GS Core” ir Zviedrijas finanšu holdinga kompānijas “Marginalen AB” grupas uzņēmums, kurš saviem sadarbības partneriem piedāvā cesijas darījumu rezultātā pārņemt debitoru saistības, kuras uzkrājušās Jūsu uzņēmuma bilancē.

Cesija ir ātrākais veids, kā uzņēmuma bilancē esošās debitoru saistības pārvērst naudā un investēt to turpmākai uzņēmuma attīstībai vai citiem mērķiem.

Realizējot cesijas darījumus:

  • Būtiski tiek samazinātas administrēšanas izmaksas, kas saistītas ar parādu summu monitoringu un parādu atgūšanas procesa kontroli
  • Par cedētajām parādu summām nav jāveido uzkrājumi nedrošiem debitoriem
  • Par cedētajām summām no Valsts var atprasīt iepriekš samaksāto PVN
  • Cesijas darījuma rezultātā, uzņēmums uzlabo savus bilances rādītājus, t.sk. ekonomisko rentabilitāti jeb ROA (aktīvu atdeve)
  • Realizējot cesijas darījumus, uzņēmums samazina Finanšu departamenta noslodzi realizējot finanšu uzskaiti atbilstoši jaunajam IFRS9 standartam (mazāks resursu patēriņš, mazāk problēmsituācijas, mazāk skaidrojumi utt.)

Ja vēlaties uzsākt sadarbību vai Jums ir radušies jautājumi par sadarbības iespējām, lūdzu sazinieties ar mums:

SIA “GS Core”
Reģ. numurs: 40203304955
Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012, Latvija
Tālr.: +371 26198822
e-pasts: [email protected]

Mums ir lieliski jaunumi!

Jūsu GS Core

Parāda atmaksas kalkulators