AIZŅEMŠANĀS TENDENCES

Kam visbiežāk tiek tērēti kredīta līdzekļi?

Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pētījumā Distances jeb ātro kredītu izmantošana Latvijā var uzzināt, kādas ir pēdējās desmitgades aizņemšanās tendences nebanku sektorā. Lūk, daži interesanti fakti un atzinumi:

  • Gandrīz 39% distances jeb ‘’ātro’’ aizdevumu izmanto rēķinu apmaksai vai parādu segšanai.
  • 27% – pārtikas un sadzīves preču iegādei.
  • 27% – transportlīdzekļa iegādei vai remontam.
  • Cits no biežākajiem aizņemšanās iemesliem ir elektronikas vai sakaru līdzekļu iegāde.
  • Tāpat distances kredītus izmanto medicīnas pakalpojumu apmaksai.
  • Kā pēdējie biežāk minētie nebanku patēriņa kredītu izlietojuma veidi ir mājokļa remonts un ceļojumi.

PTAC statistika par pagājušo gadu apliecina, ka, lai gan izsniegto aizdevumu skaits samazinās, ir palielinājušās to summas – jo sevišķi distances kredītos (58,01%). Galvenais cēlonis šādai statistikai ir pēdējā desmitgadē valstī augošā ekonomika.

GS Core atgādina – ātrie kredīti nav paredzēti esošo parādsaistību dzēšanai. Ja esi nonācis finansiālās grūtībās, lūdz padomu speciālistiem finanšu jomā. Iespējams, noderēs konsultācija ar GS Core.

Mums ir lieliski jaunumi!

Jūsu GS Core

Parāda atmaksas kalkulators