CIK LIELUS PARĀDA ATGŪŠANAS IZDEVUMUS DRĪKST PIEVIENOT?

 

Daudzi kredītņēmēji vēlas noskaidrot, vai un cik lielus parāda atgūšanas izdevumus likumīgi drīkst pievienot parādu atguvēji papildus esošajam parādam?

 

Kredītņēmēju satraukumam nav pamata – parādu atgūšanas uzņēmumi nedrīkst pasliktināt parādnieka stāvokli, pievienojot nepamatotus parāda atgūšanas izdevumus.

 

Parādu atgūšanas izdevumu apmēru nosaka Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumi Nr. 61 “Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi”:

 

1️. Par rakstiska paziņojuma sagatavošanu un nosūtīšanu parādniekam, aicinot labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, vai faktiskās kontaktinformācijas noskaidrošanu – kopā ne vairāk kā 7 EUR.

 

2️. Par citām parāda atgūšanai papildus veiktajām darbībām – kopā ne vairāk kā 10 EUR visa parāda atgūšanas procesā.

 

Tikai šīs divas sadaļas ir noteiktas kā atlīdzināmie izdevumi, tātad maksimālie papildu parāda atgūšanas izdevumi, kas jāsedz kredītņēmējam, ir 17 EUR.

Mums ir lieliski jaunumi!

Jūsu GS Core

Parāda atmaksas kalkulators