KAD AIZDOD DRAUGAM NAUDU

Un jau gadu saņem to atpakaļ “pēc nedēļas”

Ārpustiesas parādu atguvēji un zvērināti tiesu izpildītāji – abiem ir tiesības atgūt parādus, taču, ar kuru pusi izdevīgāk sadarboties kredītņēmējam?

1️. Ārpustiesas parādu apguvēju darbība ir balstīta uz komunikāciju, kuras mērķis ir panākt labprātīgu neizpildītās maksājuma saistības izpildi. Šādā gadījumā parāds netiek atgūts piespiedu veidā vai piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus. Tieši pretēji – ārpustiesas parādu atguvējs cenšas vienoties un sadarboties ar kredītņēmēju, lai vienotos par abām pusēm pieņemamiem nosacījumiem.

2. Ja parāda atgūšanas lieta tomēr nonākusi līdz tiesai un tā lemj, ka parāds ir jāatmaksā, tad gan lieta nonāk pie Zvērināta tiesu izpildītāja, kurš uzliek par pienākumu atmaksāt parādu noteiktā termiņā labprātīgi vai arī uzsāk piespiedu tiesas sprieduma izpildi. Zvērinātam tiesu izpildītājam ir daudz plašākas iespējas piedzīt parādu nekā ārpustiesas parādu atguvējam. Zvērināts tiesu izpildītājs ir tiesīgs gan pārdot parādnieka mantu izsolē, gan apķīlāt bankas kontu, gan veikt ieturējumus no darba samaksas u.c.

Būtiska atšķirība ir arī naudas summā, kura gala rezultātā būs jāatmaksā – ja pārāds tiek atgūts ārpus tiesas, tad kredītņēmējam jāmaksā tikai līgumā atrunātā summa (pamatsumma, aizdevuma lietošanas procenti, nokavējuma procenti, līgumsods u.c.) un MK noteikumos nr.61 noteiktie parāda atgūšanas izdevumi (šobrīd max 17 EUR). Taču tad, ja lieta nonāk pie zvērināta tiesu izpildītāja, kredītņēmējam papildus visam iepriekš minētajam jāsedz arī tiesāšanās un sprieduma izpildes izdevumi, kas būtiski palielina atmaksājamo parāda summu.

GS Core iesaka – neizvairīties no komunikācijas ar ārpustiesas parādu atguvējiem! Tikai ārpustiesas parādu atgūšanas procesa ietvaros ir iespējams vienoties par labāko iespējamo risinājumu, kas pielāgots Jūsu esošajai finanšu situācijai.

Mums ir lieliski jaunumi!

Jūsu GS Core

Parāda atmaksas kalkulators