Finanšu ziņas un aktualitātes

 

Jūsu iepriekšējais kreditors ir cedējis Jūsu parādsaistības, līdz ar to prasījuma tiesības uz parāda atmaksu ir pārgājušas SIA “GS Core.

Jūsu kreditors ir noslēdzis sadarbības līgumu un pilnvarojis SIA GS Core pārstāvēt viņa intereses, līdz ar to turpmāku parāda atgūšanu veic SIA GS Core.

Tādēļ, ka.

Finanšu ministrija prognozē, ka vidējā inflācija 2024.gadā būs no 2 līdz 2,5%.

Balstoties uz Finanšu ministrijas (FM) publicēto informāciju, faktori, kas šogad izraisīs inflācijas kāpumu, galvenokārt ir saistīti ar iekšējiem ekonomiskajiem procesiem un tos ietekmē darba tirgus norises, īpaši pakalpojumu sektorā.

Tomēr ārējie faktori, visticamāk, būs lejupvērsta spiediena faktors, jo gāzes un naftas cenas, visticamāk, būs zemākas nekā pērn, prognozē ministrija. Nelielu augšupvērstu ietekmi uz inflāciju atstās akcīzes nodokļa likmju paaugstināšana, jo no šā gada marta tiks paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem.

Kā norāda FM, pagājušā gada inflācijai tika pievērsta pastiprināta uzmanība Latvijā un pasaulē, jo straujais patēriņa cenu kāpums, kas sākās 2022. gadā, būtiski ietekmēja pasaules ekonomiku un samazināja iedzīvotāju pirktspēju. Pagājušā gada sākumā Latvijā bija visaugstākā inflācija eiro zonā, bet gada beigās tā bija viszemākā. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem 2023. gada decembrī patēriņa cenas bija tikai par 0.6% augstākas nekā 2022. gada decembrī.

Pērn decembrī reģistrētais inflācijas līmenis bija zemākais pēdējo divarpus gadu laikā, norādīja Finanšu ministrija. Mērenais inflācijas temps bija straujāks, nekā gaidīts, un rezultātā vidējais inflācijas līmenis pērn bija 8.9%, kas ir gandrīz divreiz mazāks nekā 2022. gadā.

Lai gan pagājušā gada inflācijas līmenis bija ievērojami zemāks nekā 2022. gadā, tas joprojām uzskatāms par ļoti augstu un kavēja tautsaimniecības attīstību, norādīja ministrija. Lai gan dati par iekšzemes kopproduktu (IKP) pagājušā gada 4. ceturksnī vēl nav pieejami, gaidāms, ka Latvijas IKP 2023. gadā kopumā būs nedaudz mazāks, galvenokārt augstās inflācijas dēļ.

Vienlaikus FM norāda, ka iedzīvotāju pirktspēja pakāpeniski atgūstas, jo inflācija stabilizējas salīdzinoši zemā līmenī. Saskaņā ar jaunākajiem datiem mēneša vidējās darba samaksas pieaugums 2023. gada 3. ceturksnī salīdzinājumā ar 2022. gada atbilstošo periodu bija 11.8%. Savukārt patēriņa cenas tajā pašā periodā veidoja 5%. Saskaņā ar FM vērtējumu 2023. gada 4. ceturksnī darba samaksas pieaugums saglabāsies tuvu 11%, atspoguļojot turpmāku iedzīvotāju pirktspējas kāpumu.

Saskaņā ar FM sniegto informāciju, patēriņa cenas būtiski ietekmēja enerģijas cenu kritums pagājušā gada beigās. Elektroenerģijas, gāzes, cietā kurināmā un siltumenerģijas cenas bija par 17.9% zemākas nekā 2022. gada decembrī.

FM uzsver, ka šo preču un pakalpojumu cenu samazinājums atspoguļo visu mājsaimniecību vidējo cenu pārmaiņas. Līdz ar to arī rēķins katrai mājsaimniecībai par elektroenerģiju, gāzi vai siltumenerģiju var atšķirties. To nosaka izvēlētais tarifs un patēriņš.

Runājot par enerģijas cenu dinamiku, FM norāda, ka degvielas cenas salīdzinājumā ar 2022. gada decembri ir samazinājušās par 5,6%. Pagājušā gada decembrī 95. kategorijas benzīna cena bija 1,559 EUR par litru, kas ir zemākā cena kopš 2022. gada februāra.

FM saskata pozitīvu vērtējumu pārtikas cenu jomā. Līdz ar vidējo inflācijas bremzēšanos 2023. gadā būtiski mazinājusies arī pārtikas inflācija. Pērnā gada decembrī pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas bija par 2,7% dārgākas nekā pirms gada. Atsevišķām pārtikas precēm tika fiksēta pat deflācija, piemēram, liellopu un mājputnu gaļai, pienam un piena izstrādājumiem. Tomēr augstās augļu, dārzeņu un cukura cenas neļauj pārtikas cenām samazināties vēl straujāk. 

Skatīt mazāk

Apmaksu varat veikt:

  • jebkurā Latvijas komercbankā;
  • Latvijas pasta nodaļās (jārēķinās, ka maksājums uz mūsu kontu var tikt pārskaitīts ar nokavēšanos);
  • savā internetbankā (AS Swedbank klientus aicinām izmantot definēto maksājumu).

NB! Maksājuma mērķī ir jānorāda lietas numurs.

Uz kādu norēķinu kontu jāveic parāda apmaksa?

Apmaksu vēlams veikt uz SIA GS Core brīdinājuma vēstulē norādīto norēķinu kontu, bet var pārskaitījumu veikt arī uz SIA GS Core norēķinu kontu:

AS SWEDBANK, LV03HABA0551050757153

Lietas numurs ir 6 zīmju identifikators, pēc kura tiek identificēta konkrētā parāda atgūšanas lieta. Lietas numurs tiek norādīts arī vēstulēs.

Apliecinājumu izsniedzam tikai tiem parādniekiem, kuru kreditors ir SIA GS Core. Apliecinājuma izsniegšana ir maksas pakalpojums – 10.00 EUR (ieskaitot PVN). Pēc pakalpojuma apmaksas uz Jūsu norādīto adresi tiek nosūtīts rakstveida apliecinājums, kas pierāda, ka parādsaistības ir dzēstas un pret Jums nav materiāla rakstura pretenziju.

Ja Jūs neapstrīdat parādsaistību esamību un apjomu, un varat nomaksāt visu summu norādītajā termiņā, parāds jāapmaksā 30 dienu laikā pēc vēstules nosūtīšanas datuma.

Ja Jūs neapstrīdat parādsaistību esamību un apjomu, bet nevarat nomaksāt uzreiz visu summu norādītajā termiņā, aicinām nekavējoties sazināties ar SIA “GS Core” pārstāvi, lai vienotos par saistību izpildes kārtību.

Ja Jūs apstrīdat parādsaistību esamību vai parādsaistību apjomu, aicinām 21 dienas laikā no vēstules saņemšanas rakstveidā izteikt pamatotas pretenzijas, iesnieguma pielikumā pievienojot attiecīgo dokumentu kopijas.

Jā, parādu ir iespējams maksāt pa daļām, iepriekš par to vienojoties ar Jūsu atbildīgo parādu atgūšanas speciālistu, tomēr jārēķinās, ka, maksājot pa daļām, var pieaugt gan parāda administrēšanas izdevumi, gan Jūsu līgumā atrunātie procenti un līgumsods, tāpēc aicinām izvērtēt iespējas atmaksāt parādu pēc iespējas īsākā laika posmā.

Šādā gadījumā aicinām neignorēt mūsu vēstules un zvanus, bet gan nekavējoties mums nosūtīt rakstveida iesniegumu ar pamatotām pretenzijām, klāt pievienojot dokumentu kopijas, kas apstiprina parāda esamību mazākā apmērā vai tā neesamību vispār.

Pirms šāda lēmuma pieņemšanas tomēr aicinām rūpīgi apdomāt iespējas nokārtot parādsaistības un savlaicīgi izvairīties no vēl lielākām problēmām.

Neveicot parāda apmaksu, jārēķinās, ka:

  • var pieaugt līgumsoda apmērs;
  • var pieaugt procentu apmērs;
  • var tikt ievietoti dati par Jūsu parādsaistībām Latvijas Bankas Kredītu reģistrā;
  • var tikt ievietoti dati par Jūsu parādsaistībām SIA GS Core parādvēstures datu bāzē;
  • var tikt uzsākts tiesvedības process.

Dati parādvēstures datu bāzē tiek ievietoti 36. dienā no pirmās brīdinājuma vēstules nosūtīšanas, ja parādnieks neveic pilnu apmaksu vai nav rakstveidā izteicis pamatotus iebildumus.

Civillikumā ir regulēts prasījuma tiesību pārdošanas jeb cesijas process. Cesijas ceļā tiek nopirktas parāda prasījuma tiesības, līdz ar to mainās parādnieka kreditors. Jaunais kreditors ir tiesīgs prasīt, lai parādnieks izpilda visas parādsaistības, kas izriet no līguma ar iepriekšējo kreditoru.

Parādnieka pienākums atmaksāt parāda administrēšanas izdevumus izriet no Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 6. panta.

 

Mums ir lieliski jaunumi!

Jūsu GS Core

Parāda atmaksas kalkulators