Vai parādu atgūšanas uzņēmuma pārstāvis var TEVI APMEKLĒT MĀJĀS VAI DARBĀ?

Daudzu kredītņēmēju bailes sakņojas uzskatā, ka parādu atguvējiem ir atļauts teju viss — no draudu izteikšanas līdz pat personīgam apmeklējumam mājās.

Protams, tā nav patiesība. Lai izvairītos no nepamatotām bailēm, vērts zināt, kādas ir parādu atguvēju tiesības un pienākumi!

  • Parādu atguvēja pienākums ir rakstiski informēt par parāda esamību, tā apjomu un apmaksas termiņiem. Informācijas nodošanas veids nedrīkst būt traktēts kā draudi.
  • Vizīte kredītņēmēja mājās vai darba vietā bez iepriekšējas norunas nav pieļaujama.  
  • Parādu atguvējs nedrīkst nodot informāciju par kredītdevēja saistībām citai personai.
  • Parādu atguvējam nav tiesības konfiscēt mantu — tas ir iespējams tikai tad, ja lieta ir iztiesāta un nodota tiesu izpildītājam..
  • Gadījumā, ja kredītņēmējs nereaģē uz sadarbības piedāvājumiem, parādu atguvējs var uzsākt tiesas procesu.

Rezumējot – parādu atgūšana ir process, kurā jāievēro normatīvie akti un ētikas normas. Zinot parādu atguvēju tiesības un pienākumus, ikviens kredītņēmējs var justies droši un nebaidīties! Svarīgākais — turpināt komunicēt ar parādu atguvējiem un kopīgi vienoties par labāko risinājumu!

Mums ir lieliski jaunumi!

Jūsu GS Core

Parāda atmaksas kalkulators