Preloader Close

VAI PARĀDUS VAR PĀRMANTOT?

 

Pēc tuva cilvēka nāves tuvinieki manto aizgājēja atstāto īpašumu – māju, mašīnu, mākslasdarbus u.tml. Taču nereti izrādās, ka aizgājējam bijuši arī parādi – hipotēka, kredīts, patēriņa kredīts. Vai arī tos bērni manto no vecākiem?

 

Latvijas likumdošanā noteikts, ka mantojumā paliek viss – kā nekustamais īpašums un manta, tā neatmaksātie parādi. Ja mantojums reiz pieņemts, to nav iespējams mainīt vai paņemt tikai daļu, līdz ar to – nav iespējams izvairīties arī no mantota parāda.

 

Parādi netiek pārmantoti tikai tad, ja mantojums tiek atraidīts, izsludinātajā termiņā ierodoties pie notāra un izsakot gribu par mantojuma atraidīšanu.