VAI PARĀDUS VAR PĀRMANTOT?

 

Pēc tuva cilvēka nāves tuvinieki manto aizgājēja atstāto īpašumu – māju, mašīnu, mākslasdarbus u.tml. Taču nereti izrādās, ka aizgājējam bijuši arī parādi – hipotēka, kredīts, patēriņa kredīts. Vai arī tos bērni manto no vecākiem?

 

Latvijas likumdošanā noteikts, ka mantojumā paliek viss – kā nekustamais īpašums un manta, tā neatmaksātie parādi. Ja mantojums reiz pieņemts, to nav iespējams mainīt vai paņemt tikai daļu, līdz ar to – nav iespējams izvairīties arī no mantota parāda.

 

Parādi netiek pārmantoti tikai tad, ja mantojums tiek atraidīts, izsludinātajā termiņā ierodoties pie notāra un izsakot gribu par mantojuma atraidīšanu.

Mums ir lieliski jaunumi!

Jūsu GS Core

Parāda atmaksas kalkulators